TÎM CYNGOR A

CHEFNOGAETH CLEIFION

Mae Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cleifion (PAS) ar gael yn Ysbyty Glan Clwyd ac wasanaethau cymunedol. Mae ein swyddogion PAS yn gwrando ar unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sydd gennych a gwneud pob ymdrech i ddatrys unrhyw faterion cyn gynted â phosib. Maent hefyd yn darparu manylion sefydliadau eraill a all ddarparu gwybodaeth neu gyngor.

Cysylltwch â'r tîm
E-bost: bcu.paso@wales.nhs.uk
Ffôn: (01745) 448 788 ext 2736