CYNGOR A CHEFNOGAETH I GLEIFION

Mae Gwasanaeth Cyngor a Chymorth Cleifion (PALS) ar gael yn ein tri phrif ysbyty a’u gwasanaethau cymunedol. Bydd ein swyddogion PALS yn gwrando ar unrhyw sylwadau neu awgrymiadau sydd gennych a gwneud pob ymdrech i ddatrys unrhyw faterion cyn gynted â phosib. Maent hefyd yn darparu manylion sefydliadau eraill a all ddarparu gwybodaeth neu gyngor.

Cysylltwch â'r tîm

E-bost: BCU.PALS@wales.nhs.uk

Ffôn

Dwyrain – 01978 727020

Canol – 01745 448788 Ext: 2736

Gorllewin – 03000 851123