Cyswllt

Susan Marriot

Rheolwr Gwirfoddolwyr

Ysbyty Maelor Wrecsam

01978 727164

Susan.marriott@wales.nhs.uk

Clare Bate

Cydlynydd Gwirfoddol (Ardal Dwyrain)

01978 726218

claire.bate@wales.nhs.uk

Rachael Farnell

Cydlynydd Gwirfoddol (ardaloedd Canolog a Gorllewinol)

01745 448 740 ext 7026

rachael.farnell@wales.nhs.uk

ROBINIAID - GWIRFODDOLWYR WARD

Beth am ymgymryd â her newydd ...

Mae fod Wirfoddolwr Ward Robin yn cyfle i gwrdd â phobl newydd, gwneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd neu rhoi'ch sgiliau chi ar waith.  Trwy fod yn Robin byddwch yn dod yn rhan o dîm sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl bob dydd.

Croesewir ceisiadau gan unrhyw un dros 17 mlwydd oed gydag ychydig oriau i'w sbario bob wythnos.  Os ydych yn berson cyfeillgar, gyda pharodrwydd i helpu eraill, sgiliau cyfathrebu da a di-feirniadol byddwn yn falch iawn o glywed gennych.

Rydym yn darparu hyfforddiant a chymorth parhaus a byddwch yn cael eich gwahodd i'n casgliadau gwirfoddol a digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd.

Mae'r tasgau i'w dewis yn cynnwys:

  • Treulio amser yn sgwrsio 

  • Paratoi diodydd poeth/oer

  • Gwirio jygiau dŵr

  • Darparu gwasanaeth darllen/ysgrifennu lle'n briodol

  • Cynorthwyo gyda chynllun benthyg DVD cleifion

or

  • Helpu cleifion a'u teuluoedd ar y wardiau mamolaeth a wardiau'r plant 

  • Cysuro a chynorthwyo cleifion yn yr Adran Achosion Brys

  • Cyfarfod a chyfarch cleifion mewn clinigau 

  • Treulio amser gydag ymwelwyr dydd yn gwneud cwisiau, gweithgareddau crefft, gemau geiriau a sgwrsio 

  • Bod yn bresenoldeb cysurol, gafael llaw yn ein theatr llygad tra mae cleifion yn cael gweithdrefnau o dan anaesthetig lleol.