Pryderon

Os ydych yn dymuno mynegi pryder neu wneud cwyn byddwch angen cysylltu â'r Tîm Pryderon.  Eu manylion yw: 

Y Tîm Pryderon,

Ysbyty Gwynedd,

Bangor, Gwynedd,

LL57 2PW

Ffôn: 01248 384194

E-bost: ConcernsTeam.bcu@wales.nhs.uk

Am ragor o wybodaeth am ein tîm Pryderon, cliciwch yma