Mynychu Cyfarfod

Mae rhan fwyaf o gyfarfodydd a phwyllgorau’r Bwrdd Iechyd ar agor i’r cyhoedd eu mynychu

Os ydych yn dymuno mynychu cyfarfod a bod gennych ofynion arbennig, er enghraifft dolenni clyw neu Ddehongliad Iaith Arwyddion Prydain, cysylltwch yma.