Cliciwch ar y delweddau isod i ddarganfod mwy

Awyr Las

Codi arian gydag Awyr las, elusen GIG yng Ngogledd Cymru.

Radio Ysbyty

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer ein gwasanaeth radio ysbytai i helpu i gynnal eu gwasanaeth i'r cleifion saith niwrnod yr wythnos.

radioglanclwyd.co.uk

radioysbytygwynedd.com

Gynghrair Cyfeillion

Sefydliad elusennol sy'n cefnogi a gwella gofal a chysur y cleifion, ymwelwyr a staff.

abergele-friends.co.uk (Abergele Hospital) 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/newyddion/42083

www.whlf.btck.co.uk (Wrexham Maelor Hospital)

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol

Mae hwn yn ffordd wych i ffrindiau a chyplau i wirfoddoli fel tîm neu’n unigol i helpu i wasanaethu’r rhai sydd yn yr ysbyty

Dod yn Robin

Gellir dod o hyd i Robiniaid- ar draws ein tri phrif safle ysbyty- Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Please reload

Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Cymorth Clyw

Os oes gennych brofiad o gymhorthion clyw neu golli clyw, un ai’n bersonol neu drwy ffrindiau a theulu, ac os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr, gallwch gael mwy o wybodaeth yma: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/96581

Gwirfoddoli Cymru

P’un ai ydych am wirfoddoli eich hun neu am gynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad, dilynwch y ddolen yma.

Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Mae Ymatebwyr Cyntaf yng Nghymru yn wirfoddolwyr sy’n mynychu galwadau 999 priodol yn eu hamser eu hunain a chynnig gofal brys i bobl yn eu cymuned eu hunain

Panel Darllen

Gwybodaeth yn dod yn fuan ...

Rheolwr Cyswllt Ysbyty

Mae’r Rheolwyr  Ysbyty yn rôl statudol fel y'i diffinnir yn Neddf Iechyd Meddwl 1983.  Mae'n darparu diogelwch i'r unigolion hynny sy'n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ac yn hyrwyddo eu hawliau.

Lawrlwythwch ein dogfennau yma i ddarganfod mwy

Please reload