GWIRFODDOLWI

Cliciwch ar y delweddau isod i ddarganfod mwy

Awyr Las

Codi arian gydag Awyr las, elusen GIG yng Ngogledd Cymru.

Radio Ysbyty

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer ein gwasanaeth radio ysbytai i helpu i gynnal eu gwasanaeth i'r cleifion saith niwrnod yr wythnos.

radioglanclwyd.co.uk

radioysbytygwynedd.com

Gynghrair Cyfeillion

Sefydliad elusennol sy'n cefnogi a gwella gofal a chysur y cleifion, ymwelwyr a staff.

abergele-friends.co.uk (Abergele Hospital) 

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/newyddion/42083

www.whlf.btck.co.uk (Wrexham Maelor Hospital)

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol

Mae hwn yn ffordd wych i ffrindiau a chyplau i wirfoddoli fel tîm neu’n unigol i helpu i wasanaethu’r rhai sydd yn yr ysbyty

Dod yn Robin

Gellir dod o hyd i Robiniaid- ar draws ein tri phrif safle ysbyty- Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ac Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Please reload

Gwasanaeth Gwirfoddolwyr Cymorth Clyw

Os oes gennych brofiad o gymhorthion clyw neu golli clyw, un ai’n bersonol neu drwy ffrindiau a theulu, ac os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn wirfoddolwr, gallwch gael mwy o wybodaeth yma: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/page/96581

Gwirfoddoli Cymru

P’un ai ydych am wirfoddoli eich hun neu am gynnwys gwirfoddolwyr yn eich mudiad, dilynwch y ddolen yma.

Ymatebwr Cyntaf yn y Gymuned

Mae Ymatebwyr Cyntaf yng Nghymru yn wirfoddolwyr sy’n mynychu galwadau 999 priodol yn eu hamser eu hunain a chynnig gofal brys i bobl yn eu cymuned eu hunain

Gwirfoddoli gyda MI FEDRAF

Allech chi sbario ychydig oriau i gynorthwyo pobl yn eich cymuned leol pan fo angen eich cymorth arnynt? https://bipbc.gig.cymru/mi-fedraf/gwirfoddoli-gyda-mi-fedraf/

Rheolwr Cyswllt Ysbyty

Mae’r Rheolwyr  Ysbyty yn rôl statudol fel y'i diffinnir yn Neddf Iechyd Meddwl 1983.  Mae'n darparu diogelwch i'r unigolion hynny sy'n cael eu cadw dan y Ddeddf Iechyd Meddwl ac yn hyrwyddo eu hawliau.

Lawrlwythwch ein dogfennau yma i ddarganfod mwy

Please reload