Gweithio i ni

Dechreuwch eich gyrfa gyda ni heddiw ...

Ni yw'r cyflogwr sengl mwyaf yng Ngogledd Cymru, gyda mwy na 16,500 o staff yn cael eu cyflogi ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu amgylchedd gweithio deinamig, bywiog a chefnogol i'n staff.

Mae'r Bwrdd Iechyd bob amser yn edrych i recriwtio staff ymroddedig, gofalgar mewn amrywiaeth o rolau, gan gynnwys ystod o rolau clerigol a phroffesiynol.

Ewch i'n hwb recriwtio newydd i ganfod sut y gallwch chi hyfforddi, gweithio a byw yng Ngogledd Cymru.