Eich newyddion

Ynghyd ag annog mwy o unigolion i ymgysylltu â ni, rydym eisiau rhannu eu newyddion a’u llwyddiannau.

Os oes gan eich grŵp stori i’w dweud, rydym eisiau eich helpu chi ei dweud!

Cysylltwch â ni i rannu newyddion diweddaraf eich grŵp neu eich sefydliad- neu hyd yn oed llwyddiant personol rydych eisiau ei ddathlu.


Pam na rowch chi wybod i ni am ddigwyddiadau? Byddwn yn eu rhoi yn ein calendr i helpu i ledaenu’r gair fel y gall eraill fod yn rhan.

Er mwyn cysylltu, anfonwch e-bost atom drwy ymweld â’n tudalen  cysylltwch â ni. Rydym yn ceisio ateb pawb sy’n ein he-bostio ni cyn gynted â phosibl.

Gallwch rannu eich syniadau ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd drwy ddefnyddio hashnod #PBCCymrydRhan drwy @bcuhb er mwyn tynnu ein sylw at negeseuon.

Mae llawer iawn o waith da yn digwydd ar draws y Bwrdd Iechyd yr ydym yn awyddus iawn i ni ei rannu a'i hyrwyddo. Gallwch ddod o hyd i'r datganiadau i'r wasg diweddaraf yma.