Byddwn yn prosesu eich data yn unol â’r Ddeddf Diogelu Data. Ni fydd y wybodaeth rydych wedi ei darparu yn cael ei roi i drydydd parti na sefydliadau eraill, a bydd yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi ynglŷn â newyddion a gweithgareddau’r bwrdd iechyd a fydd o ddiddordeb i chi o bosibl. Mae gennych chi’r hawl i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni a gofyn am gael tynnu eich manylion oddi ar y rhestr bostio.

Eich data