Dogfennau Allweddol

Datganiad Gweledigaeth

Mae angen i'r GIG yng Ngogledd Cymru esblygu i gwrdd â heriau newydd ...

Asesiad Sylfaenol

Mawrth 2017 

Cynllun newydd ar gyfer iechyd yng Ngogledd Cymru

The NHS in North Wales today... 

Beth sy’n bwysig i chi

Rydym ni’n adeiladu ar y sylwadau y gwnaethoch eu rhannu yr haf diwethaf o ran beth sydd bwysicaf am eich iechyd a beth yw’ch barn am ein gwasanaethau. Bydd yr hyn a ddywedoch yn y gorffennol a’r hyn a ddywedwch wrthym nawr yn helpu i lywio ein cynllun i ddarparu gofal am y deng mlynedd nesaf a thu hwnt.

 

 

Ysgrifennwch atom: Byw’n Iach, Aros yn Iach, Bloc 5, Cwrt Carlton, Parc Busnes Llanelwy LL17 0JG