Digwyddiadau i ddod

Nov 15, 2018

Nghanolfan Glasdir, Plas y Dre, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, LL26 9DF

Ssesiwn Live Labs

Pa newidiadau yr hoffech eu gwneud ar gyfer ffordd o fyw iachach
i chi a'ch teulu?


Dewch i siarad â ni yn un o'n sesiynau


Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018

 

12.30pm i 2.45pm (bydd cinio ysgafn yn cael ei ddarparu)

NEU


galw heibio rhwng 4.00pm a 6.00pm (lluniaeth ar gael) yn Nghanolfan Glasdir, Plas y Dre, Ffordd yr Orsaf, Llanrwst, LL26 9DF


Dewch i siarad â ni am sut ydych chi’n credu y gall gwasanaethau yn eich ardal eich cefnogi chi, eich
teulu a’ch cymuned yn well o ran dyfodol a ffordd o fyw iachach.


Mae hwn yn brosiect newydd, ar y cyd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a swyddfa
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, sy'n cynnwys cymunedau ac unigolion lleol yn rhannu eu


profiadau, ac yn datblygu datrysiadau o amgylch beth mae unigolion ei eisiau a’i angen.
Os hoffech gofrestru ar y sesiwn ginio, cysylltwch â jane.trowman@wales.nhs.uk neu ffonio 01745
448788
, Estyniad 2567.

Jan 20, 2020

10am- 4pm

Motiv8 - Eirias Park

Please reload