Y Tîm Ymgysylltu

Pennaeth Ymgysylltu

Robert Callow

Robert.callow@wales.nhs.uk

01745 448788 x6459

Swyddog Ymgysylltu'r Gorllewin​

Iwan Jones 

Iwan.jones@wales.nhs.uk

01286 674277 x4277

Swyddog Ymgysylltu Ardal y Canol

Megan Vickery 

Megan.vickery@wales.nhs.uk

01492 860066 x2995   |   07557 312262

Swyddog Ymgysylltu'r Dwyrain

Karen Owen

Karen.owen5@wales.nhs.uk

01352 803263 x3263   |   07557 312177

Ein lleoliad

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr


Tîm Ymgysylltu
Cwrt Carlton,
Parc Busness Llanelwy
Llanelwy
Sir Dinbych
LL17 0JG