Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Pwrpas y Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Rhanddeiliaid yw gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod a goresgyn rhwystrau ynghyd, a wynebir gan grwpiau o bobl o gwmpas:

  • Oedran

  • Anabledd

  • Ailbennu rhywedd

  • Priodas a phartneriaeth sifil

  • Hil

  • Crefydd a chred

  • Rhyw

  • Cyfeiriadedd rhywiol

Sally Thomas, Pennaeth o Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
Jenny Anne-Bishop, aelod o'r grŵp
Linda Harper, aelod o'r grŵp

I ymuno â'r grŵp ac i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sally Thomas ar (01745) 448 586