Beth yw Robin?
Mae’r gwirfoddolwyr Robin (sydd â’r llysenw y Robiniaid oherwydd eu crysau polo coch llachar) yn adnabyddus am eu natur gyfeillgar a’u parodrwydd i helpu eraill. A dweud y gwir mae’r Robiniaid wedi dod mor boblogaidd nes bod angen mwy ohonynt ar frys yn ein hysbytai cymuned lleol ac yn Ysbytai Llym Gogledd Cymru.

Mae’r Robiniaid yn bod yn gyfaill ac yn paratoi diodydd poeth ac oer i gleifion; llenwi jygiau dŵr; treulio
amser yn siarad yn gyffredinol; darparu gwasanaeth darllen/ysgrifennu lle bo’n briodol; nôl neges o siop yr ysbyty; cynorthwyo staff nyrsio i wneud gwelyau; helpu storio cyflenwadau; tacluso loceri cleifion ymysg dyletswyddau eraill. Gall rhai Robiniaid gynnig gwasanaeth cyfeirio hefyd.