ALLWCH CHI FOD YN ROBIN?
Os allwch chi ateb un o’r cwestiynau isod neu fwy, yna gall ymuno â’r Robiniaid fod ar eich cyfer chi, ydych chi...
yn mwynhau her newydd?
yn hoffi helpu a bod yn gyfaill i'n cleifion neu gyfeirio ymwelwyr? 
eisiau'r profiad o fod yn rhan o dîm mewn amgylchedd clinigol? 
Os ydych dros 17 mlwydd oed, yn byw yn neu’n agos at ardal BIPBC a gydag ychydig o oriau i’w rhoi bob wythnos yn rheolaidd, yna gall ymuno â’r Robiniaid fod ar eich cyfer chi.
Caiff hyfforddiant a chymorth parhaus eu darparu. Am fwy o wybodaeth, amlinelliad o ddyletswyddau
a lefelau ymrwymiad, anfonwch e-bost at BCU.Volunteers@wales.nhs.uk