Cyfarfod ein Robiniaid 

'Rydw i wir yn mwynhau treulio amser gyda phobl a’u helpu nhw. Hyd yn oed mewn ffyrdd bychan, rydych yn gallu gweld eu bod yn gwerthfawrogi cwmni a sgwrs.

“Mi wnes i wirioneddol fwynhau cymysgu â phobl eraill. Bûm yn gweithio ym maes trwyddedu am 30 mlynedd, felly rydw i’n gwybod sut i siarad – mae’n arferiad nad ydych yn ei anghofio.'

Neville Taylor, Ysbyty Tywyn

'Mae mor werth chweil, rydw i wedi dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr gan gleifion a gan fy nghydweithwyr, sydd wedi bod yn ysbrydoliaeth fawr'
Fazal Khan, Ysbyty Glan Clwyd 
'Rydw i wrth fy modd bod yn Robin, yn yr Adran Achosion Brys yn ogystal a'r ardd' 
Phyl Tomlinson, Ysbyty Glan Clwyd