Cofrestrwch er mwyn cymryd rhan

Cofrestrwch i derbyn newyddlen gan y Bwrdd Iechyd, i cael cyfle i gymryd rhan mewn arolygon, ac yn cael y newyddion diweddaraf am weithgareddau a digwyddiadau. Mae gennym bob amser diddordeb clywed pa wasanaethau neu feysydd penodol o ofal iechyd sydd o ddiddordeb i chi, er enghraifft gwasanaethau canser neu ofal dementia. Defnyddiwch y ffurflen gofrestru i ddweud wrthym beth yr hoffech glywed amdano. 

Ni fyddwn byth yn anfon eich cyfeiriad e-bost at drydydd parti na byth yn defnyddio eich gwybodaeth heblaw at y diben o anfon y newyddlen hon oni bai eich bod yn dweud fel arall. Mae'r opsiwn i beidio tanysgrifio ar unrhyw adeg ar gael bob amser ar waelod y newyddlen.

Eich data

Ni fydd y wybodaeth rydych wedi ei darparu yn cael ei roi i drydydd parti na sefydliadau eraill, a bydd yn cael ei defnyddio i gysylltu â chi ynglŷn â newyddion a gweithgareddau’r bwrdd iechyd a fydd o ddiddordeb i chi o bosibl. Mae gennych chi’r hawl i dynnu’n ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni a gofyn am gael tynnu eich manylion oddi ar y rhestr bostio.

Er mwyn creu'r newyddlen a'i hanfon rydym yn defnyddio Mail Chimp - gellir gweld eu polisi preifatrwydd yma: