AMDANOM NI

Ni yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru gydag oddeutu 16,500 o staff. Rydym yn gyfrifol am ystod lawn o wasanaethau iechyd yn cynnwys Meddygon Teulu, deintyddion, gofal llygaid, gwasanaethau cymuned, gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaethau ysbyty i oddeutu 678,000 o unigolion ar draws 6 sir Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam).

Ein bwriad yw gwella iechyd a darparu gofal arbennig. Rydym yn anelu at roi cleifion yng nghalon popeth rydym yn ei wneud.

Rydym eisiau i chi deimlo ein bod yn gwrando arnoch, a bod eich safbwyntiau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i wasanaethau iechyd lleol yng Ngogledd Cymru. Gallwch helpu i siapio’r gwasanaethau gofal iechyd rydych yn eu defnyddio.

Yma gallwch ddod o hyd i ffyrdd o fod yn rhan o’n gwaith, yn cynnwys gwirfoddoli, grwpiau defnyddwyr gwasanaeth, a chael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfarfodydd.

Cofrestrwch yma i dderbyn ein newyddlen, i gymryd rhan mewn arolygon a chael diweddariad am weithgareddau a digwyddiadau.

Cysylltwch er mwyn rhannu digwyddiadau, newyddion neu wybodaeth yma.